หน้าฝนอย่างนี้ อากาศอย่างนี้ ระวัง !!

หน้าฝนอย่างนี้…ดินชุ่มน้ำ ตามพื้นดินใต้โคนต้นไม้จะมีเห็ดป่า

ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านนิยมไปเก็บมากิน เก็บมาขายกัน แต่ข้อสำคัญในการจะเก็บเห็ดมากินนั้น ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดก็ตาม จะต้องให้แน่ใจได้ก่อนว่าไม่ใช่เห็ดพิษ เพราะในช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวนั้น เป็นช่วงที่มีเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในป่า ในไร่ หรือในสวน ซึ่งก็มีทั้งที่กินได้และไม่ได้ โดยเฉพาะเห็ดพิษบางชนิดก็มีสีสันสวยงามล่อตาล่อใจ บางชนิดก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกับ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

การสร้าง SEO ตอนที่ 7 (Tag, Keyword…)

Tag, Keyword, Description ตัวไหนสำคัญ ?

Metadata Elements หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้นว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น ซึ่ง Robot ของ Search Engine เช่นของ Google จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประมวลผลจัดเก็บเว็บไซต์

เรามาทำความรู้จักกับ Meta Element แต่ละ Tags กัน โดย Tags ใดมีผลกับการทำ SEO มากหรือน้อยในวงเล็บหลังหัวข้อตามนี้

Title Element – Page Titles (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผ อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง SEO ตอนที่ 6 (PR)

Google Pagerank หรือ PR

คือ ค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ (หลาย คนอาจเข้าใจผิดว่า Pagerank คือ การประเมินคะแนนของทั้งเว็บไซต์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะจ๊ะ) โดยคะแนนที่ปรากฎจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับหน้าเว็บเพจที่ไม่มีค่า Pagerank ระบบจะแจ้งเป็น “No PageRank information available”

จะสามารถตรวจสอบค่า Pagerankได้อย่างไร ?

ค่า Pagerank สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Google Toolbar (สามารถ Download ได้ที่ http://toolbar.google.com/) ใช้ได้กับทั้ง Microsoft Internet Explorer และ Mozilla FireFox ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วจะมีแถบวัดค่า Pagerank แสดงผลลัพธ์ของแต่ละหน้า เมื่อเรียกดูหน้าเว็บเพจนั้นๆ ผ่านโปรแกรม Web Browser และอีกโปรกรมที่ตรวจสอบค้า PR ได้แม่น อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง SEO ตอนที่ 5

Link Popularity คือ จำนวนหน้าเว็บที่ Links เข้ามาในหน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ พูดง่าย ๆ คือ จำนวน Links นั่นเอง ไม่มีความหมายใด ๆ แฝง

ประเภทของ Link Popularity (Type of Link Popularity)
Link Popularity สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

One-Way Links คือ การ Links แบบทางเดียว เช่น เว็บไซต์ A ทำ Links อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง SEO ตอนที่ 4

ถ้าพูดกันถึงเรื่องการทำ SEO คงมีหลายครั้งที่มีคนพูดถึง Factor หรือ ปัจจัยต่างๆ ของการทำ SEO ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การทำ SEO แบบ On-Page Factor และ Off-Page Factor

On-Pages Factor คือ
ทุกสิ่งที่ Search Engine สามารถมองเห็นจากเว็บไซต์ เช่น เนื้อหา หัวเรื่อง การเชื่อมโยง เป็นต้น เหมือนกับที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้จากโปรแกรม Text Browser ซึ่งในการทำ On-Page Factor ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ที่ Title Tag ควรใส่คำ อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง SEO ตอนที่ 3

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีเพื่อการทำ SEO (WebDesign for SEO)

* ให้ออกแบบเว็บฯ ให้มี Navigation นำทางเพื่อเชื่อมโยงทั่วถึงกันแต่ละหน้า เพื่อให้ Robot ของ Search Engine สามารถ Crawl ได้อย่างทั่วถึง
* ควรจัดทำ Sitemap (แผนที่เว็บไซต์) เว็บไซต์ไว้ อ่านเพิ่มเติม