ลำบาก

อยากให้ลองอ่านดู…

คนบางคนรู้ว่าต้องพบกับความลำบากยากเย็น

แต่ก็ยังมุมานะทำความลำบากนั้นให้สำเร็จได้ด้วยกำลังและความสามารถคนบางคน แม้จะรู้ว่าตนเองมีพร้อมทุกอย่าง บางครั้งกลับไม่คิดจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน บางคนใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันวัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็อยากพยายามสักครั้ง เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้คุณค่าของชีวิตได้ตื่นขึ้น และทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและโลกใบนี้ได้บ้าง ด้วยมือ ด้วยกำลัง ด้วยแรง อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ตกอันดับ เพราะค่าแรง 300 แท้ๆ

จากสาเหตุทั้งการเมืองและค่าแรง 300 บาทที่ปรับเพิ่มขึ้น
ประธาน เครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักลงทุนทั้งญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยน้อยลง และกลับไปมองว่าพม่า เวียดนาม เป็นประเทศที่น่าลงทุน อ่านเพิ่มเติม

Music Vodeo “ใครนิยาม” ETC

******************************************************************************************************************************

“เราควรที่จะมีความสุข
ที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุข
บางทีความสุขของคนทีเรารัก
คือการไปรักกับคนอื่น
เราอาจจะทำตามนิยามความรักไม่ได้
แล้วใครเป็นคนนิยาม”
ETC

******************************************************************************************************************************

การสร้าง SEO ตอนที่ 8 (Submission)

?? Submission ??

Web Directory หรือ Directories บางทีเรียกว่า Link Directory คือ ระบบที่เก็บรวบรวมเว็บไซต์ไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ด้วย เว็บที่ถูกบันทึกในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน เว็บไดเรคทอรี่บางแห่งทำหน้าที่เป็น Search Engine ในตัวเองด้วย บางแห่งมีฟังก์ชั่นให้โหวตหาคะแนนนิยมของเว็บ อ่านเพิ่มเติม

การสร้าง SEO ตอนที่ 7 (Tag, Keyword…)

Tag, Keyword, Description ตัวไหนสำคัญ ?

Metadata Elements หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้นว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น ซึ่ง Robot ของ Search Engine เช่นของ Google จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประมวลผลจัดเก็บเว็บไซต์

เรามาทำความรู้จักกับ Meta Element แต่ละ Tags กัน โดย Tags ใดมีผลกับการทำ SEO มากหรือน้อยในวงเล็บหลังหัวข้อตามนี้

Title Element – Page Titles (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผ อ่านเพิ่มเติม