นี่สินำไปใช้ในชีวิตได้จริง


คำคมดีดี ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิต

 

ทนที่สุด คือ หน้า

กล้าที่สุด คือ ใจ

ไวที่สุด คือ ปาก

มากที่สุด คือ อารมณ์

คมที่สุด คือ ความคิด

 

ส่วนใหญ่เนื้อหาทั้งหมดนี้จะสอนให้อดทน

^_^ ท่องจำไว้เสมอ 5 ประโยคนี้ จำขึ้นใจ ทำอะไรสำเร็จทุกประการ ^_^

Advertisements