ลำบาก

อยากให้ลองอ่านดู…


คนบางคนรู้ว่าต้องพบกับความลำบากยากเย็น

แต่ก็ยังมุมานะทำความลำบากนั้นให้สำเร็จได้ด้วยกำลังและความสามารถคนบางคน แม้จะรู้ว่าตนเองมีพร้อมทุกอย่าง บางครั้งกลับไม่คิดจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน บางคนใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันวัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็อยากพยายามสักครั้ง เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้คุณค่าของชีวิตได้ตื่นขึ้น และทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและโลกใบนี้ได้บ้าง ด้วยมือ ด้วยกำลัง ด้วยแรงของตนเองบ้าง เพื่อให้เรารู้คุณค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้นวันนี้เราขอหยิบยกเรื่องราวของกลุ่มคนเล็กๆ ที่อยากเห็นเด็กไทยที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสเหมือนคนทั่วไป และได้มีชีวิตที่ดี เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงให้สังคมไทย ให้ประเทศเรามีคนดีไว้พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกวันนี้ เอาล่ะเราลองมาดูเรื่องราวของพวกเขากัน

โรงเรียนบ้านซิวาเดอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ก่อตั้งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2522 และในปีนี้ (2555) ก็ครบรอบ 33 ปี แล้ว


มีปรากฎการณ์สำคัญคือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัตให้โรงเรียนได้เปิดการขยายชั้นเรียนได้ในวันเกิดโรงเรียนและให้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์การขยายชั้นเรียน แม้จะได้เห็นเป็นตัวหนังสือ แต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่แน่นอนตราบใดที่ยังไม่สิ้นสุด จะดีใจไม่ได้เป็นเด็ดขาด เราต้องเดินต่อไป…

หากต้องการช่วยเหลือคลิกชมเฟสบุ๊คของโรงเรียน ซิวาเดอ ที่นี่

หรือ บริจาคเงินเข้าบัญชีนี้ก็ได้

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนอาหารเด็กพักนอนโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
เลขที่บัญชี 509-0-42203-6

สำหรับบางคน พวกเขายังต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่เรารู้…..

Advertisements