การสร้าง SEO ตอนที่ 7 (Tag, Keyword…)


Tag, Keyword, Description ตัวไหนสำคัญ ?

Metadata Elements หรือ Meta Tag คือ ส่วนของซอร์สโค๊ดที่อยู่ใน Head (ส่วนหัว) ของเอกสาร HTML โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้นว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร แสดงผลด้วยภาษาอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีคำค้นที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น ซึ่ง Robot ของ Search Engine เช่นของ Google จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการประมวลผลจัดเก็บเว็บไซต์

เรามาทำความรู้จักกับ Meta Element แต่ละ Tags กัน โดย Tags ใดมีผลกับการทำ SEO มากหรือน้อยในวงเล็บหลังหัวข้อตามนี้

Title Element – Page Titles (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่มีหัวข้อว่าอะไร เช่น SEO – Meta Tags

Meta Description Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง) ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่ ไม่ควรเขียนให้สั้น หรือ ยาวจนเกินไป ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ด้วยนะครับ เช่น

Meta Keywords Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง) ใช้สำหรับระบุคำค้น ที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหาในหน้าเว็บนั้น ๆ สามารถใส่ได้หลายคำ และแบ่งคำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น

Meta Language Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ มีเนื้อหาเป็นภาษาอะไร เช่น

Meta Content Type Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับระบุว่า หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ สามารถแสดงผลได้ถูกต้องด้วยชุดตัวอักษรแบบใด และเป็นเอกสารประเภทอะไร เช่น

Meta Revisit-After Tag (มีผลกับการทำ SEO ปานกลาง) ใช้สำหรับบอกกับ Robot ของ Search Engine ว่า ให้มาเก็บข้อมูลอีกครั้งในอีกกี่วันข้างหน้า เช่น

Meta Robots Tag (มีผลกับการทำ SEO มาก) ใช้สำหรับบอก Robot ของ Search Engine ว่าให้ Robot เก็บข้อมูลในหน้านั้นไป Indexs หรือไม่ หรือ ให้ Robot เดินทางไปตาม Links ที่ปรากฎในหน้านั้น ๆ หรือไม่ เช่น

นอกจากนี้ยังมี Meta Element อีกหลาย Tags แต่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการทำ SEO เท่าใด ขอให้ทุกท่านสนุกกับการปรับแต่ง Header ของเอกสาร HTML เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ SEO ให้ติดอันดับนะจ๊ะ…

Advertisements