การสร้าง SEO ตอนที่ 6 (PR)


Google Pagerank หรือ PR

คือ ค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ (หลาย คนอาจเข้าใจผิดว่า Pagerank คือ การประเมินคะแนนของทั้งเว็บไซต์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะจ๊ะ) โดยคะแนนที่ปรากฎจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับหน้าเว็บเพจที่ไม่มีค่า Pagerank ระบบจะแจ้งเป็น “No PageRank information available”

จะสามารถตรวจสอบค่า Pagerankได้อย่างไร ?

ค่า Pagerank สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Google Toolbar (สามารถ Download ได้ที่ http://toolbar.google.com/) ใช้ได้กับทั้ง Microsoft Internet Explorer และ Mozilla FireFox ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วจะมีแถบวัดค่า Pagerank แสดงผลลัพธ์ของแต่ละหน้า เมื่อเรียกดูหน้าเว็บเพจนั้นๆ ผ่านโปรแกรม Web Browser และอีกโปรกรมที่ตรวจสอบค้า PR ได้แม่นยำอีกโปรแกรมหนึ่งคือ “SEO Quake” ซึ่งเป็นส่วนเสริม หรือ Add-On ของไฟล์ฟ๊อก ที่ค้นหาจาก Goofgle ได้เลย หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แล้วมันมีเว็บไซต์ไหนบ้างที่มีค่าคะแนน Pagerank (PR) สูงๆ ? เว็บไซต์เหล่านี้ จากการตรวจสอบ ณ. เวลาปัจจุบันมีค่า Pagerankสูงครับ (ทั้ง 3 เว็บเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก)

http://www.adobe.com/ มีค่าคะแนน Pagerank 10
http://www.w3.org/ มีค่าคะแนน Pagerank 10
http://www.nasa.gov/ มีค่าคะแนน Pagerank 10
(นอกจากนี้ ก็มีเว็บ Facebook (ก็แน่ละ), แล้วก็ BBC แต่ที่ลืมไม่ได้ก็เว็บของ Google เองไง)

แล้วทำอย่างไรจึงจะได้ Pagerank คะแนนสูง ๆ ?

Google มีการเปลี่ยนแปลงอัลกอลิธึมต่าง ๆ อยู่เสมอ และไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับสูตรการคิดคำนวนค่าคะแนน Pagerank ของหน้าเว็บเพจว่าคำนวนคะแนนอย่างไร แต่จากที่สังเกตในกลุ่มผู้สนใจ SEO ต่างมีความเชื่อว่าการทำเว็บให้เหมาะสมกับ Factor ต่าง ๆ ส่งผลให้ค่า Pagerank สูงขึ้น (สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ On-Page Factor และ Off-Page Factor ได้ที่นี่) โดยเฉพาะ Link Popularity ที่เป็นหัวใจของ การทำ SEO ถ้าได้ Backlinks จากหน้าเว็บเพจที่มีค่าคะแนน Pagerank สูง จะส่งผลให้คะแนน Pagerank ของหน้าที่ถูก Links สูงขึ้นตามไปด้วย

ต้องรอนานแค่ไหนหน้าเว็บจึงจะมีค่าคะแนน Pagerank ?

ปกติ Google จะอัพเดทค่า Pagerank ประมาณปีละ 3 – 4 ครั้ง การอัพเดทแต่ละครั้ง ไม่มีกำหนดการที่แน่นอน และการอัพเดทแต่ละครั้ง อาจทำให้ค่าคะแนนของหน้าเว็บเพจเปลี่ยนไปได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้หน้าเว็บเพจที่เคยมีค่าคะแนน Pagerank ถูกปรับคะแนนให้เท่าเดิม มากขึ้น หรือน้อยลง อยู่ที่สูตรการประเมินของการอัพเดทแต่ละครั้ง

Fake Pagerank ?

ถ้าเขียนเรื่อง Google Pagerank แล้วคงต้องเขียนถึงเรื่องการหลอกค่าคะแนน Pagerank หรือ ที่เรียกกันว่า Fake PR ด้วย ค่าคะแนน Pagerank สามารถหลอกได้ด้วยหรือไม่ ต้องขอตอบว่า “หลอกได้” (แต่ไม่แนะนำให้ทำเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดกับเว็บที่ทำ) วิธีง่ายที่สุดที่นิยมทำกันคือ ทำการ Redirect ให้ Google เข้าใจผิด และสับสนระหว่างการตัดสินใจให้คะแนนหน้าเว็บเพจ เช่น เว็บ sample.com ทำ Redirect ไปที่หน้าเว็บของ Google.com ค่าคะแนน Pagerank ที่ Sample.com ได้อาจจะเป็นค่าคะแนนของ Google.com แทน

มีวิธีตรวจสอบอย่างไร ว่า Fake Pagerank หรือไม่ ?

วิธีตรวจสอบอย่างง่ายทำได้โดยตรวจสอบจากหน้าเอกสารที่ Google บันทึกไว้ โดยการค้นหาผ่าน Google Search Box ด้วยคำค้นตัวอย่าง เช่น Cache:sample.com ให้สังเกตการแสดงผลของผลลัพธ์ที่ได้ ว่าตรงกับหน้าเว็บปัจจุบันของ Sample.com หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน (อาจจะมองเห็นเป็นคนละเว็บต่างโดเมนกันเลย) แสดงว่าหลอกลวง หรือ FAKE

สุดท้าย ” อย่ายึดติดกับค่าคะแนนของ Pagerank มากนัก” เพราะในปัจจุบัน Pagerank มีบทบาท และความสำคัญกับการทำ SEO น้อยมาก และดูเหมือนว่าจะไม่มีความสัมพันธ์กับอันดับผลลัพธ์จากการค้นหา (SERP) ใน Google Search อีกแล้ว

Advertisements