การสร้าง SEO ตอนที่ 1


กระแส ความนิยมการทำ Search Engine Optimization (SEO) กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน SEO เป็นเทคนิคการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับใน (เสิร์ชเอนจิน) ซึ่ง Search Engine คือเครื่องมือค้นหาข้อมูล หรือโปรแกรมค้นหาข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละรายออกแบบไว้ให้ค้นหา

กระบวนการของ Search Engine นั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนป้อนคำหรือที่เรียกว่า keyword ลงไปใน Search Engine นั้นๆจากนั้น Search Engine ก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา การใช้ Search Engine ที่ดีนั้นคือการค้นหาข้อมูลที่ตรงและถูกต้องตามที่เราต้องการ ตัวอย่าง Search Engine ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น google.com, sanook.com, yahoo.com, bing.com เป็นต้น

Search Engine Optimization หรือ SEO คือ กระบวนการทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น สามารถค้นหาเจอจาก Search Engines ต่างๆ เช่น Google Yahoo หรือ Live (MSN) ให้สามารถแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาอยู่ในอันดับดี (อันดับดี หมายถึง เมื่อค้นหาจากคำค้นแล้ว เจอเว็บของเราก่อนเว็บคนอื่น) ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพมาก ใช้ต้นทุนที่ต่ำ แต่ให้ผลกำไรสูง

การทำ SEO นั้นมีเทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย โดยต้องเรียนรู้อัลกอลิธึ่มของ Search Engines แต่ละค่าย ซึ่งโดยปกติอัลกอลิธึ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การศึกษาด้าน SEO นั้นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง มาประยุกต์ใช้กับเว็บที่พัฒนา ให้สามารถดำรงอยู่ในเส้นทางสาย SEO ได้ต่อไปนานนาน

ศัพท์น่ารู้
Rank หมายถึง อันดับ ในที่นี้คืออันดับของการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาด้วย keyword ต่างๆ ใน Search Engines
Keyword หมายถึง คำค้น ที่ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการจาก Search Engines
Search Engines หมายถึง ผู้ให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเช่น กูเกิ้ล (Google) ยาฮู (Yahoo) Live (MSN)
Algorithm หมายถึง วิธีการดำเนินการอย่างมีโครงสร้างในแบบแผนที่กำหนดไว้ เช่น Algorithm ใน Google

Advertisements